Més definicions

Avinguda

Augment inusual del cabal d’aigua a la llera d’un riu, riera, barranc, etc.

Llera

El llit o llera d’un corrent continu o discontinu és el terreny cobert per les aigües en la màxima crescuda ordinària, definides aquestes segons la Llei d’Aigües.

Pluja

Precipitació en forma de gotes d’aigua, especialment si les gotes d’aigua tenen un diàmetre superior a 0,5 mm.

Intensitat de pluja

Quantitat de precipitació arreplegada per unitat de temps. Normalment la unitat de temps és l’hora (per tant el mm/h) encara que a vegades també es pot parlar de mm/min.

Cabal

Volum d’aigua per unitat de temps que circula per un corrent.

Plovisqueig              

Precipitació de gotes d’aigua d’un diàmetre inferior a 0,5 mm.

Xàfec o ruixat de pluja

Pluja de curta duració i amb una gran intensitat (quantitat de pluja caiguda en un espai de temps determinat) amb intervals de cels clars.

Aiguat

Pluja abundant que produeix creixements sobtats de cabal  i, potencialment, inundacions.

Escolament directe

És la porció de pluja que no és interceptada, detinguda, evaporada o infiltrada i que flueix sobre les vessants. En realitat l’escolament directe, la infiltració i els emmagatzematges al terra són interactius entre si. Per aquest motiu s’ha d’anar amb compte a l’hora de seleccionar el model adequat per a cada cas.

– Podeu trobar més definicions al nostre apartat de vocabulari i al Diccionari de Riscos Naturals

Anuncios