Causes

  • Naturals: meteorològiques, per pluja
  • No meteorològiques: per invasió del mar, desgel, etc.
  • No naturals (antròpiques): ruptura de preses,…
  • Causes mixtes: en algunes ocasions pot produir-se la ruptura d’una obra hidràulica, per causes meteorològiques causant una inundació.

Com s’ha indicat en explicar la classificació de les inundacions segons el seu origen, a les inundacions per pluja és necessari tenir en compte que bé poden ser inundacions “in situ”, o bé per desbordament de rius com a conseqüència d’un augment del seu cabal a causa de la pluja. Les primeres dependran fortament de l’estat de la xarxa de drenatge i de la presència d’infraestructures fàcilment susceptibles de ser inundades, com soterranis o passos subterranis. Les segones depenen del tipus i distribució de la pluja, de la grandària, orografia, vegetació i tipus de sòl de la conca, i del propi riu, incloses les obres hidràuliques sobre el mateix (embassaments, canalitzacions,…). També influeixen les condicions d’humitat del terreny, que usualment depenen de que hagi plogut o no els dies anteriors. Una gran part d’aquests factors han de ser considerats en el càlcul que permet la transformació de pluja a cabal, i que serà fonamental a l’hora de donar avisos d’alerta.

L’impacte del desbordament dependrà de l’ús del territori pròxim al riu, sent major com més vulnerables siguin les infraestructures existents (tant “continent” com “contingut”) i més pròximes al riu es trobin. Així mateix ha de considerar-se el transport sòlid que arrossegui el riu, ja sigui natural (terres, arbres, pedres,…) o antropogènic (cotxes, contenidors de fem,…) i que pot tenir efectes més destructors que la pròpia velocitat de l’aigua.

Per tot això hi ha factors que agreugen les inundacions:

  • Una infiltració pobre del terreny, és a dir, que l’aigua té dificultat per a ser absorbida pel terreny, i aquesta s’acumula. La mala infiltració del terreny  pot ser deguda a diferents factors com per exemple que ja estigui saturat, l’ús del sòl o el tipus de sòl,etc.
  • Una situació meteorològica adversa, com per exemple, que el vent dificulti el desaigüe dels rius cap al mar, per una pluja intensa en un curt espai de temps, la fusió de neus o per un període de pluges llarg.
  • Un mal funcionament de les infraestructures hidràuliques, com els embassaments o les xarxes de drenatge.
  • Edificacions o actuacions urbanístiques d’un altre tipus prop de rius o llocs on, a alguna ocasió, pugui circular aigua.

7

Inundació per desbordament del riu Vidourle, a la Provença francesa, a conseqüència de les fortes pluges del 8 de setembre de 2002, en que es van recollir  més de 600 mm. (Font : projecte RINAMED/ CME CPIE)

8

La pressa de Tous no va poder suportar els aiguats del 18 i 19 d’octubre de 1982 a València i es va trencar, produint nombroses víctimes aigües avall. (Font: S. Blasco) 

Anuncios