Archivo de la categoría: Inundacions del 94

Referències:

AGUADÉ, E. (1995): “Memorial d’Aiguats”, Centre d’Estudis Comarcal Josep
Iglésies, Reus

LLASAT, M.C. i PUIGCERVER, M. (1989): “Características meteorológicas de las
inundaciones en Cataluña”, Revista d’obres públiques (abril)

LLASAT, M.C. (1990): “Influencia de la orografía y de la inestabilidad convectiva
en la distribución espacial de las lluvias extremas en Cataluña”, Acta geológica
hispánica

LLASAT, M.C.; BARNOLAS, M.; CAPERUELO, M.; LLASAT, M. i PRAT M.A. (2004):
“Algunos aspectos del impacto social de las inundaciones en Cataluña”, a RAM

Treball realitzat a l’assignatura Climatologia Situacions de Risc 09/10, que impartia la Dra. Carme Llasat: Les inundacions de l’octubre de 1994 al Camp de Tarragona de Joan Gilabert i Eloi Guinjoan

Anuncios