Experiències sobre les tempestes dels últims dies.

Inundacions catastròfiques a la Vall d’Aran

Comparteix amb nosaltres la teva experiència:

-Si estaves al carrer o dins d’un edifici en el moment que va començar la tempesta, què vas fer?

-Et va sorprendre la tempesta? O havies rebut un avís o una alerta o tenies coneixement de la possibilitat de que passés?

-A través de quin mitjà vas rebre la informació (la previsió, l’alerta…) ?

-Vas patir danys personals o materials? De quin tipus?

-Afegeix els comentaris que creguis oportuns o fotografies si en vas fer.

Ens ho pots enviar a larambla0@gmail.com

Moltes gràcies!