Hidrometeorologia, inundacions i altres: DRIHM Project

No és exactament una experiència, però volem parlar una mica sobre el Projecte DRIHM, la qual actualment estem col·laborant. Com que fa referència a les inundacions i a la hidrometeorologia (entre d’altres), pot ser interessant fer-ne una entrada.

La predicció meteorològica i climàtica i els seus impactes en el medi ambient, com ara inundacions i esllavissades de terra, segueix sent un dels principals reptes del segle XXI amb importants repercussions socials i econòmiques. Al cor d’aquest desafiament DRIHM pretén desenvolupar un prototip d’e-Ciència per facilitar aquesta col·laboració i proporcionar serveis HMR (models, conjunts de dades i eines de processament) a nivell europeu, amb la possibilitat d’ampliar a escala global. Els objectius de DRIHM han de conduir a la definició d’una  estratègia comuna a llarg termini, fomentar el desenvolupament de models HMR nous i arxius d’observació per a l’estudi de fenòmens hidrometeorològics severs, per a fomentar la realització i l’anàlisi de simulacions i per donar suport a la difusió de models de predicció.

DRIHM combina l’experiència europea en HMR, en Grid i Computació d’Alt Rendiment (HPC). Les activitats conjuntes de recerca millorarà l’ús eficient de les infraestructures electròniques europees, en particular la xarxa i HPC, per al modelatge de HMR i bases de dades observacionals, sèries model d’avaluació d’eines i l’accés a HMR resultats del model.

La previsió d’inundacions requereix l’esforç coordinat d’experts en meteorologia, hidrologia, protecció civil i noves tecnologies.

En resum, DRIHM és un Projecte de la UE (FP7) que consisteix en la creació d’una plataforma tecnològica interactiva per la millora del coneixement i previsió hidrometeorològica. Dirigit sobretot a estudiants, científics i professionals, permet combinar diferents models meteorològics i hidrològics.

Més informació a: DRIHM

DRIHM