Crèdits

Grup GAMA, membres: Maria Carme Llasat (Directora del Grup),  Joan Gilabert, Montserrat Llasat-Botija i Raül Marcos.

Amb la col·laboració de: l’Observatori de l’Ebre (Universitat Ramon Llull – CSIC)

Capçalera i logo: Annelie Bäder

Adreça: Grup GAMA, Dept. Astronomia i Meteorologia, Facultat de física, Universitat de Barcelona, Martí Franquès, 1 08028 Barcelona