DEFINICIONS

Inundación (es.), inondation (fr.), alluvione (it.), flood (en.)

Submersió temporal de terrenys normalment secs, com a conseqüència de l’aportació inusual i més o menys sobtada d’una quantitat d’aigua superior a la que pot     drenar la llera del riu.

DEFINICIONS VINCULADES

Avinguda

Augment inusual del cabal a una llera.

Llera

El llit o llera d’un corrent continu o discontinu és el terreny cobert per les aigües en la màxima crescuda ordinària, definides aquestes segons la Llei d’Aigües.

Pluja

Precipitació de gotes d’aigua d’un diàmetre superior a 0,5 mm.

Intensitat de pluja

Pluja recollida en un determinat interval de temps o, que de mantindre’s amb el mateix ritme de precipitació que en un moment donat, es recolliria en aquest interval de temps.

Cabal

Volum d’aigua per unitat de temps que circula per un corrent.

Plovisqueig              

Precipitació de gotes d’aigua d’un diàmetre inferior a 0,5 mm.

Xàfec o ruixat de pluja

Pluja de curta duració i amb una gran intensitat (quantitat de pluja caiguda en un espai de temps determinat) amb intervals de cels clars.

Aiguat

Pluja abundant que produeix creixements sobtats de cabal  i, potencialment, inundacions.

Escolament directe

És la porció de pluja que no és interceptada, detinguda, evaporada o infiltrada i que flueix sobre les vessants. En realitat l’escolament directe, la infiltració i els emmagatzematges al terra són interactius entre si. Per aquest motiu s’ha d’anar amb compte a l’hora de seleccionar el model adequat per a cada cas.