Les inundacions

Una inundació és l’ocupació per part de l’aigua de zones o regions que habitualment són lliures de aquesta. Pot ser degut a:

– Desbordament de rius com a conseqüència de fortes pluges o desglaç

– El trencament (natural o no) d’alguna contenció o envasament d’aigua

– Pujades de marees, onatge i tsunamis

 TIPOLOGIA

 a) Les inundacions es poden classificar segons l’origen

 • Inundacions per precipitacions “in situ”
 • Inundacions per avingudes o desbordament dels rius, rieres, llacs o marenys provocats o potenciats per precipitacions, desgel, obstrucció de les lleres dels rius o l’acció de marees i vents.
 • Inundacions per trencament o per operació incorrecta d’obres d’infraestructura hidràulica.

b) Classificació integral de les inundacions produïdes per pluja

 • Inundacions molt ràpides produïdes per pluges d’intensitat molt forta (en alguns moments pot arribar a ser superior a 180 mm/h) però molt curtes (menys d’una hora). Es tracta d’episodis molt convectius. La quantitat de pluja totalitzada no sol superar els 100 mm. Usualment produeixen inundacions locals a les ciutats i pobles (inundacions de places, garatges, soterranis, etc., a causa de problemes de drenatge) o en petites conques amb molt de pendent, produint-se les anomenades “flash-floods” o inundacions sobtades. Aquestes últimes són perilloses per als practicants d’esports de risc (barranquisme, rafting,…) així com als pobles costers i zones turístiques pròximes a les muntanyes del litoral. Els principals danys són deguts a cotxes arrossegats, talls d’electricitat i, en algunes ocasions, alguna víctima mortal, sovint per imprudència. La predicció meteorològica a curt termini de la quantitat, intensitat i lloc afectat per les pluges és molt difícil. El radar meteorològic i els models de mesoescala son bones eines per a la seva previsió a molt curt termini. Malgrat aquesta possibilitat la millor previsió davant aquests episodis és l’educació de la població. Aquest tipus d’inundacions tenen lloc principalment a l’estiu i principis de la tardor.
 • Les inundacions produïdes per pluja d’intensitat forta o moderada  (es pot mantenir per sobre dels 60 mm/h durant bastant temps) i duració entre 1 i 4 dies. Aquestes inundacions tenen lloc principalment a la tardor, tot i que a alguns casos històrics s’han produït durant la primavera. Quan aquestes pluges afecten a rius amb molt de pendent o amb molt de transport sòlid, o bé a zones molt vulnerables, les inundacions poden ser catastròfiques. És possible distingir entre dues categories:

A. Inundacions catastròfiques produïdes per pluges de forta intensitat durant dues o tres hores, i una duració total de l’episodi inferior a 24 hores.  Tot i que la zona més afectada pugui no ser molt gran (conques compreses entre 100 Km2 i 2000 Km2), les pluges o el mal temps afecten àrees superiors al 2000 Km2. En aquest cas el temps de resposta és molt curt i poden produir-se moltes morts. Malgrat que la predicció meteorològica a curt termini permet alertar del risc de pluges fortes, la incertesa sobre la quantitat, intensitat, duració i la zona més afectada per les pluges és encara gran. A més de millorar les prediccions i models de transformació pluja-cabal, la millor previsió és la gestió correcta del territori. La cartografia de la perillositat utilitzant informació històrica és també molt important. Aquesta informació pot ser instrumental (pluja, cabal, altura de l’aigua, etc.) o obtinguda dels arxius i de la descripció dels esdeveniments.

B. Les inundacions catastròfiques produïdes per pluges d’intensitat forta i moderada durant dos o tres dies. La zona afectada pot ser molt gran (més de 2000 Km2), i les pluges o el mal temps afecten una gran part del país, o fins i tot, del NE del Mediterrani (Espanya i França, França i Itàlia, o, fins i tot,  Espanya, França i Itàlia). En aquest cas el temps de resposta pot ser molt curt per a la part alta dels rius, però el valor màxim de la crescuda del riu pot arribar un dia després que s’hagin produït les màximes intensitats pluviomètriques. La gestió d’aquests episodis per part de protecció civil i dels bombers no és fàcil, donada la gran extensió de l’episodi, però, habitualment, hi ha el temps suficient per a activar els plans d’emergència. En aquest cas el nombre de víctimes és generalment inferior al cas -2.a- i una gran part de les morts es produeix per imprudència. Al contrari, els danys materials són molt grans. Com en el cas 2.a., la predicció meteorològica a curt termini pot alertar del risc de pluges fortes sobre àrees extenses, però la incertesa sobre la quantitat, la intensitat, la duració i la futura evolució meteorològica és encara gran. A més de millorar les previsions hidrometeorològiques, la millor previsió és també la gestió correcta del territori, l’educació de la població i l’eficàcia de la cadena d’alerta. Finalment, en aquests casos és possible a vegades laminar la crescuda a través dels embassaments.

 • Les inundacions extraordinàries produïdes per pluges d’intensitat dèbil amb valors forts però molt curtes i locals, i d’una duració superior a 3 dies. Es disposa d’un temps de resposta suficient per a laminar la crescuda utilitzant els embassaments, i per a desplegar els sistemes de socors necessaris. En general no hi ha morts i els danys materials són inferiors als del cas 2. Aquestes inundacions no són freqüents sent l’estació més típica a l’hivern.

c) Atenent a l’impacte de la crescuda dels rius.

Aquesta classificació és útil principalment per a integrar estudis d’inundacions històriques a escala secular. La pèrdua de vides humanes es troba molt vinculada al tipus de resposta de la població, tant individual com social que ha anat evolucionant al llarg del temps. Per tant, el nombre de víctimes no es pot considerar com un indicador objectiu de l’abast del desbordament.

 •  Inundació ordinària: és la que es produeix quan el cabal del riu augmenta de tal forma que pot alterar el ritme de vida quotidià, afectar infrastructures no permanents situades en el riu (p. ex.: passarel·les) o envair passos per a l’encreuament del riu. No obstant això no produeix danys materials majors.
 • Inundació extraordinària: es produeix quan el riu es desborda i encara que afecta el desenvolupament de la vida ordinària i produeix alguns danys, no generen destrucció completa d’infrastructures. Aquestes inundacions poden ser locals o molt extenses.
 • Inundació catastròfica: aquella que produeix pèrdues materials greus, com a destrucció total o parcial de ponts, molins o altres infrastructures, pèrdues de bestiar i collites.

Les zones inundables són aquelles zones normalment seques que queden submergides temporalment, com a conseqüència d’una aportació inusual d’aigua superior a la que és habitual a la zona. A Espanya, ho són aquells territoris que limiten amb les lleres dels rius, torrents, rieres, llacs o aigües continentals que poden ser afectades per avingudes amb un període de retorn de fins 500 anys o que poden embassar-se per falta de drenatge, i aquelles zones urbanes que per la insuficiència del sistema de clavegueram es pugui produir una acumulació d’aigua a causa de pluges amb períodes de retorn inferiors a 10 anys.

Un pensamiento en “Les inundacions

 1. Dave

  EL DIA 20 ,, Dia de les Eleccions Espanyoles ,, bf Tindren Pluja ? li podriu dir al bstore home del Temps . I si prou aixo feria baixa mes la participacif3 a les URNES Gracias .

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s